Průmyslové membrány XLP

XLP membrány - extra low pressure (extra nízký tlak) jsou vyvinuty tak, aby mohli pracovat za velmi nízkého tlaku a dosahovat výkonu nízkotlakých membrán při průtoku permeátu a celkovém odsolení. 

Membrány XLP jsou provozně konstruovány tak, že pracují přibližně na 1/2 tlaku nízkotlakým modulů, přitom si zachovávají velmi dobrou hodnotu odsolení, až 99.0%. Tyto membrány lze použít pro povrchové a podzemní vody, kde je celková koncentrace solí nižší než 1000 mg/l.

Výhodou použití XLP membrán je jejich nenáročnost na tlak, čímž je dosaženo významných úspor při navrhování systémů úpravy vody, protože nejsou zapotřebí velká čerpadla, nádrže, potrubí, atd. Je tak dosaženo nižších investičních nákladů, jakož i nákladů provozních. 

Membrány XLP lze využít například pro úpravu vody pro farmaceutickou výrobu, pro účely doplňování kotlů, zpracování potravin atp., hodí se též do vícestupňových systémů úpravy vody. 

vontron4

 

parametry membrán vontron xlp

 

model vontron xlp11-4040

 • Aktivní plocha membránoviny 8.4 m²
 • Průměrná produkce permeátu 7.6 m³/d
 • Stabilní odsolení 98.0%
 • Minimální odsolení 97.5%

 

Výsledky byly naměřeny za následujících podmínek:

 • Testovací tlak 0.69 Mpa
 • Teplota testovacího roztoku 25 ºC
 • Koncentrace NaCl v testovacím roztoku 500 mg/l
 • pH testovacího roztoku 7.5
 • Míra využití koncentrátu 15% 

 Provozní podmínky:

 • Maximální pracovní tlak 4.14 Mpa
 • Maximální průtok vstupní vody 3.6 m³/h 
 • Maximální teplota vstupní vody 45 ºC
 • Maximální hodnota SDI vstupní vody 5
 • Množství volného chloru ve vstupní vodě < 0.1 mg/l
 • Rozmezí pH vstupní vody při provozu 3 - 10
 • Rozmezí pH při chemickém čištění 2 - 12
 • Maximální tlaková ztráta samotné membrány je 0.1 Mpa