Průmyslové membrány HOR

Řada membrán HOR - high oxidation resistant je specifická svou odolností proti oxidaci. Tyto membrány jsou určeny k odsolování vod s celkovým obsahem solí nižším než 10000 mg/l. 

vontron7

 

parametry membrán vontron hor

 

model vontron hor21-8040

 • Aktivní plocha membránoviny 33.9 m²
 • Průměrná produkce permeátu 34.1 m³
 • Stabilní odsolení 99.2%
 • Minimální odsolení 99.0%

model vontron hor21-4040

 • Aktivní plocha membránoviny 8.4 m²
 • Průměrná produkce permeátu 8.3 m³
 • Stabilní odsolení 99.2%
 • Minimální odsolení 99.0%

 

Výsledky byly naměřeny za následujících podmínek:

 • Testovací tlak 1.55 Mpa
 • Teplota testovacího roztoku 25 ºC
 • Koncentrace NaCl v testovacím roztoku 2000 mg/l
 • pH testovacího roztoku 7.5
 • Míra využití koncentrátu 15% 

 Provozní podmínky:

 • Maximální pracovní tlak 4.14 Mpa
 • Maximální průtok vstupní vody 17 m³/h pro modely 8040
 • Maximální průtok vstupní vody 3.6 m³/h pro modely 4040
 • Maximální teplota vstupní vody 45 ºC
 • Maximální hodnota SDI vstupní vody 5
 • Množství volného chloru ve vstupní vodě < 0.5 mg/l
 • Rozmezí pH vstupní vody při provozu 3 - 10
 • Rozmezí pH při chemickém čištění 2 - 12
 • Maximální tlaková ztráta samotné membrány je 0.1 Mpa