Důležité informace

Při používání membrán VONTRON vemte prosím na vědomí následujících informací:

1. každá specifická aplikace musí být provozována v rámci předepsaných provozních podmínek. Důrazně Vám doporučujeme, abyste sledovali poslední aktualizovaná doporučení výrobce VONTRON, která najdete i na našem webu, anebo se před instalací obraťte na nás.

V případě, že bude membrána poškozena porušením provozních podmínek, VONTRON nepřebírá odpovědnost za taková poškození a veškeré následky tím vzniklé.

2. průtok permeátu uvedený u jednotlivých modelů membrán je průměrná hodnota. Tok permeátu jedné membrány je v toleranci +- 20% nominální hodnoty. 

3. Všechny mokré membrány jsou konzervovány 1% roztokem hydrogensulfidu sodného (10% roztokem propanediolu v zimním období proti zamrznutí) pro účely přepravy a skladování.

4. po spuštění systému odčerpávejte permeát minimálně hodinu do odpadu, aby došlo k vytěsnění konzervačního roztoku a správné funkci odsolování membrány. 

5. během skladování a provozu je zakázáno, aby přišla membrána do styku s jakoukoliv chemickou látkou, která může být pro membránu škodlivá. V takovém případě VONTRON nenese žádnou odpovědnost za vzniklou škodu tímto způsobenou.